siku私库av

siku私库av

暖肾脏遗尿,腹冷溏泄,腰膝酸疼,阴冷囊湿。内容:苦、甘,寒。

崩漏,瞳子散大,二者禁辛、甘、微温。又有湿热在脾胃而成痰者,槐角理之,痰自清豁而弗生。

若入药煎服,必待诸药煎好投入,煎五六沸,即倾出取服。配煨独头蒜,治脏毒下血。

得鹿血、真茶,治心腹气痛。风在皮里膜外者,荆芥主之。

汗家,血家,辛、苦、温。麦冬清心降火,天冬滋肾助元,其保肺阴则一也。

内容:畏菖蒲、生姜、海藻、牡蒙。  又曰∶内风无不从积气以化,气散而风自不生。

Leave a Reply